Συζητησιμη

Lovely Hyacinth Macaws Parrots

Hyacinth pair is the sweetest, kindest, gentlest birds you will EVER meet! Loves to be held, carried, petted, and rolls over and sleeps with me on the bed.
contact formore info..

TEX:

Map Loading
Δημιουργήθηκε: 22 Ιουλ 2019
Ενημερώθηκε: 30 Ιουλ 2019
ID 60353533