Συζητησιμη

Hand Reared baby American Celestial Parrotlets!

These are the smallest parrots in the world and are absolutely stunning. Fully tame as usual.
contact for more information
+

Map Loading
Δημιουργήθηκε: 22 Ιουλ 2019
Ενημερώθηκε: 30 Ιουλ 2019
ID 60367732