Εμφανίσεις: 408
  • 5
  • 0
4EUR
Κλήση

9 βαζάκια αποθήκευσης γυάλινα

( 001 ) Ύψος: 16 εκατ. Περίμετρος: 32 εκατ. (το μικρό δώρο).. 2 ευρώ

( 002 ) Ύψος: 14,50 εκατ. Διάμετρος: 7,50 εκατ. ………………….. 1 ευρώ

( 003 ) Ύψος: 10 εκατ. Διάμετρος: 6,50 εκατ. …………………………. 1 ευρώ

Τα βαζάκια ανοίχτηκαν, χρησιμοποιήθηκαν και μετά πλύθηκαν και αποστειρώθηκαν ( δεν ξαναχρησιμοποιήθηκαν )

Map Loading
Δημιουργήθηκε: 29 Οκτ 2019
Ενημερώθηκε: 29 Απρ 2020
ID 64144295