Εμφανίσεις: 161
  • 1
  • 0
20EUR
Κλήση

Συνοπτικός Οδηγός Nocholls - Τόμοι Ι και ΙΙ

Brown, Son & Ferguson, Ltd., Nautical Publishers - Glasgow

Και οι δύο τόμοι Ι και ΙΙ προτείνονται επίσημα από το συμβούλιο εκπαίδευσης του εμπορικού ναυτικού της Αγγλίας και αποτελεί την πιο έγκυρη έντυπη έρευνα της επιστήμης της ναυσιπλοϊας.

Ο Συνοπτικός Οδηγός Nicholls, έχει ευρέως θεωρηθεί ως η Βίβλος της ναυσιπλοϊας.

Map Loading
Δημιουργήθηκε: 30 Οκτ 2019
Ενημερώθηκε: 02 Σεπ 2020
ID 64187209