Συζητησιμη

Buy African Grey

Here is Merlin my 1 year old African grey Merlin is very tame loves to sit on shoulder and say she loves you. Family commitments forced sale must go to a family with time for the bird very talkative comes with a top of the range cage
contact for more info..

Map Loading
Δημιουργήθηκε: 22 Ιουλ 2019
Ενημερώθηκε: 30 Ιουλ 2019
ID 60353810